A TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. 2002-ben alakult.

Tervező irodánk fő tevékenysége mérnöki tervezés és tanácsadás, elsősorban út és forgalomtechnikai tervezés és közműtervezés. Legtöbb megbízásunkat generáltervezés keretében végezzük, nagy hangsúlyt fektetve a projektvezetésre és a különböző szakágak munkájának összehangolására. Partnereink közreműködésével vállaljuk a munkáinkhoz kapcsolódó elektromos, közvilágítási, távközlési, építészeti és egyéb szakági tervezést is.

Munkáink az összes tervezési folyamatot lefedik a koncepciótervtől a tanulmányterven át az engedélyezési és kiviteli, megvalósulási terv készítéséig. Törekszünk az új, modern tervezési módszerek megismerésére és ezek alkalmazására, munkatársaink folyamatos továbbképzésére.

A munkavégzés során kiemelt figyelmet fordítunk a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra, minden munkafolyamatot ezen elvek szerint végzünk. Törekszünk a papírmentes munkavégzésre és tervdokumentálásra, a tudatos energia felhasználásra, támogatjuk a környezetbarát munkába járást.

Cégünk szakterületei:

Útépítés és forgalomtechnika

Országos és helyi közutak, autópályák, magánutak, kerékpárutak, járdák, kereskedelmi és ipari létesítmények útjainak és parkolóinak tervezése, jelzőlámpás forgalomirányító rendszerek tervezése, a szükséges jóváhagyások beszerzése és az építési engedélyezési eljárás lefolytatása. Városi környezetben különösen fontos a balesetbiztonság, az élhető város igényeinek való megfelelés, a komplex szemléletű tervezés.

Ivóvízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés

A közterületi infrastruktúra lényeges része a víziközművek-hálózata. Napjainkban egyre fontosabb a csapadékvíz-elvezetése, a csapadékvizek helyben tartása, szikkasztása, környezetbarát módszerek alkalmazása. Az ingatlanok házi bekötésekkel csatlakoznak az ivóvíz- és csatorna hálózatokhoz. Ezek tervezése összetett folyamat, szükséges a szakági jóváhagyások beszerzése, a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása.

Tájépítészet

Ma már különösen fontos a klímatudatosság, a környezeti adottságok figyelembe vétele, ezért a legtöbb munkához kapcsolódik tájépítészeti tervezés. Parkok, városi szabadterek, magánkertek és játszóterek tervezése, ipari és kereskedelmi épületek környezetrendezése. Utak, járdák és parkolók tájba illesztése. Fafelmérés, favédelmi, növénytelepítési tervek, és látványtervek készítése. Esőkertek, vízmegtartó és klímaadaptív megoldások tervezése.

Közműegyeztetés

Minden közterületi tervezés és építési engedélyezési eljárás kötelező munkarésze a közműegyeztetés, ami az E-közmű rendszeren történik. Elkészítjük a szükséges egyeztetési dokumentációt, és lefolytatjuk a közműegyeztetéseket.

Forgalmi vizsgálatok, forgalomszámlálás

A tervezés megalapozó munkarésze a forgalmi vizsgálat, ami a tervezett beavatkozás hatásait modellezi különböző változatokra, és több időtávra. A meglevő forgalmak rögzítésére és az adatok kiértékelésére külön előírások vonatkoznak. A forgalmat videókamerákkal rögzítjük, az adatok kiértékelése irodai körülmények között történik, így az adatfelvétel minden esetben pontos és ellenőrizhető. A felvételeket adatkezelési szabályok szerint kezeljük.

Településrendezési tervek

Településrendezési tervek készítéséhez szükséges a közlekedési és a közmű hálózatok vizsgálata, javaslat ezek fejlesztésére, a szabályozások, az építési szabályok és előírások meghatározása.

Építész tervek közlekedési munkarésze, kapubehajtók

Magasépítési tervekhez sokszor szükséges közlekedési munkarész is. Az épülethez kapcsolódóan meg kell tervezni az ingatlan közúti csatlakozását, a kapubehajtót, a belső utakat és a parkolót, a tervezés folyamán szorosan együtt működünk a többi szakággal is.

Építés alatti ideiglenes forgalomtechnikai tervek

Építési munkálatok legtöbbször a jármű és gyalogos forgalom korlátozásával járnak. Elsődleges a balesetbiztonság, de emellett az organizáció, az egyes építési folyamatok is más forgalmi rendet kívánnak, amihez minden ütemre vonatkozóan ideiglenes forgalomtechnikai tervet kell készíteni.

Burkolatmegerősítési tervek

Az utakat egy megadott élettartamra tervezik, ennek természetes velejárója a burkolat felújítási igénye. A szükséges felújítást mintavétel, laborvizsgálat és szakvélemény alapján kell megtervezni, így ismét biztosítható egy újabb tervezési élettartam alatt a burkolat megfelelő minősége.

Elérhetőségek:
cégnév: TP-Terv Mérnöki Iroda Kft.
székhely: 1139 Budapest, Teve u. 9/C. II./11.
levélcím: 1386 Budapest 62., Pf. 995.
e-mail: iroda@tpterv.hu
közműegyeztetés e-mail: kozmu@tpterv.hu
telefon: +36 1 769 08 76
telefon: +36 70 624 28 11
fax: +36 1 700 16 11

Cégadatok:
cégnév: TP-Terv Mérnöki Iroda Kft.
székhely: 1139 Budapest, Teve u. 9/C. II./11.
adószám: 12952722-2-41
közösségi adószám: HU12952722
cégjegyzékszám: 01-09-711686
statisztikai számjel: 12952722-7112-113-01
forint bankszámla: 11702005-21348990 (OTP)
SWIFT: OTPVHUHB
IBAN: HU75 1170 2005 2134 8990 0000 0000
számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
címe: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

This is Atomic

All the pages you see here are built with the sections & elements included with Atomic. Import any page or this entire site to your own Oxygen installation in one click.
GET OXYGEN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram